مقدمه
شروع کسب و کار ،یکی از جالب ترین عملکردهایی است که یک فرد می تواند داشته باشد.اگر شما یک تجارت را شروع کنید،موفقیت در آن زمانی تحقق می یابد که نتیجه ی آن به دست مشتری نیز برسد.در این شرایط ، چنانچه بخواهیم کاری موثر ایجاد کنیم و محصولات و کالاهای خود را به دیگران هم معرفی نماییم، برندها فرصتی بی نظیر جهت اثر بخش کردن، متمایز کردن وهمین طور ماندگار نمودن کالاها و محصولات به دست می دهند که از این فرصت می توان به بهترین شکل برای اهداف بازاریابی و موفقیت یک سازمان استفاده نمود.
یکی از بهترین تعاریف برند در سال 1995 توسط گرندرزلزی ارائه شد:برند نمادی پیچیده است که دامنه متنوعی از ایده ها و ویژگی ها را در برمی گیرد.برند نه تنها با استفاده از آهنگ خود(معنی و مفهوم لغوی)بلکه مهم تر از آن با استفاده از هر عاملی که در طول زمان به نحوی با آن در آمیخته و در جامعه به صورت هویت اجتماعی و شناخته شده نمود یافته،با مشتری سخن می گوید.
برای داشتن برند موفق باید اهداف مختلفی در نظر گرفته شود تا بتوانید خود را با تمام ابزار موفقیت مجهز کنید. شرکتهای بزرگ و موفق همیشه در پی راه هایی بوده اند تا بتوانند عواملی که در افزایش ارزش نام تجاری مؤثرند را افزایش دهند. ثبت قانونی یک نام تجاری برای آن حمایت قانونی فراهم می کند. هنگامی که یک برند ثبت می شود ، منجر می شود نام و نشانی که برای محصول برنامه ریزی شده ، به سلامت در مسیر تحقق اهداف یک سازمان به کار بسته شود و از آسیب ها محفوظ بماند.مضاف بر این،حق استعمال انحصاری علامت تجاری فقط برای کسانی محسوب می شود که علامت خود را به ثبت برسانند.
امروزه، با توجه به گسترش مبادلات در سطح بین الملل و رقابت شدید بین برندها، مطالعه و شناسایی شاخص های تاثیرگذار بر رفتار مصرف کننده در انتخاب برند امری ضروری به نظر می رسد.لذا در این نوشتار،با توجه به اهمیت قابل توجه برند در کشور و حضور برندهای ایرانی در سطح جهانی سعی در شناخت و رتبه بندی شاخص های مورد نظر مشتریان در انتخاب برند نموده تا با شناسایی اهم فاکتورهای تاثیرگذار در موفقیت برند به ارائه راهکارهایی جهت پیشرفت شرکت های نوپا و جلب تعالی بیشتر شرکت های پایدار بپردازیم.