ثبت شرکت سهامی خاص

چهارشنبه 13 تیر 1397

اساسنامه شرکت در حقیقت سندى است که به آن اعتبار مى‌دهد. و در آن خط‌مشى و سرمایه شرکت، هدف و نحوه فعالیت و وظایف هر یک از اعضاء شرکت و هیئت مدیره و مجامع عمومى و بازرسان شرکت و تعداد مدیران و نحوه انتخاب و مدت مأموریت و چگونگى تعیین جانشین مدیرانى که فوت یا استعفاء نموده و یا محجور و معزول مى‌شوند معین مى‌گردد و کلیه مواد آن براى اعضاء لازم‌الرعایه مى‌باشد و همان‌طورى که در زندگى یک شخص حقیقى سجل یا شناسنامه او باعث هویت و اعتبارش مى‌شود در شخص حقوقى نیز اساسنامه به او هویت و اعتبار مى‌دهد و حدود اختیارات و وظایف مدیران و میزان مسؤولیت آنها و چگونگى عملکرد آنها در آن قید مى‌گردد.

بنابراین شرکت‌هاى سهامى عام، و سهامى خاص باید داراى اساسنامه‌اى باشند

برابر ماده ۸ لایه اصلاحى مصوب ۲۴/۱۲/۴۸ اساسنامه باید شامل نکات زیر باشد.

۱. نام شرکت.

۲. موضوع شرکت به‌طور صریح و منجّز (روشن)

۳. مدت شرکت

۴. مرکز اصلى شرکت و محل شعب آن در صورتى‌که تأسیس شعبه مورد نظر باشد

۵. مبلغ سرمایه شرکت و تعیین وجوه نقدى و غیرنقدى آن

۶. تعداد سهام بى‌نام و با نام و مبلغ اسمى آنها و هرگاه ایجاد سهام ممتاز مورد نظر باشد تعیین تعداد، خصوصیات و امتیازات این‌گونه سهام

۷. تعیین مبلغ پرداخت شده هر سهم و نحوه مطالبه بقیه اسمى هر سهم و مدتى که باید مطالبه شود که البته این مدت بیش از ۵ سال نمى‌باشد

۸. نحوه انتقال سهام با نام

۹. طریقه تبدیل سهام با نام به سهام بى‌نام و بالعکس

۱۰. در صورت پیش‌بینى امکان صدور اوراق قرضه، ذکر شرایط و ترتیب آنها

۱۱. شرایط و ترتیب افزایش و کاهش سرمایه شرکت

۱۲. مواقع و ترتیب دعوت مجامع

۱۳. مقررات راجع به حد نصاب لازم جهت تشکیل مجامع عمومى و ترتیب اداره آنها

۱۴. تعداد مدیران و طرز انتخاب و مدت مأموریت و نحوه تعیین جانشین براى مدیرانى که فوت نموده و یا استعفاء مى‌کنند یا به جهات قانون محجور، معزول و یا ممنوع مى‌گردند

۱۵. تعیین وظایف و حدود اختیارات مدیران

۱۶. تعداد سهام تضمینى که مدیران باید به صندوق شرکت بپردازند

۱۷. قید اینکه شرکت داراى چند نفر بازرس خواهد بود و نحوه انتخاب و مدت مأموریت آنها

۱۸. تعیین آغاز و پایان سال مالى شرکت و موعد تنظیم ترازنامه و حساب سود و زیان و تسلیم آن به بازرسان و مجمع عمومى سالانه

۱۹. نحوه انحلال اختیارى شرکت و ترتیب تصفیه امور آن

۲۰. چگونگى تغییر اساسنامه

تفاوت اساسنامه و شرکت‌نامه

اساسنامه سند هویت شرکت‌هاى تجارتى است. به این معنى که در اساسنامهٔ هر شرکت مشخصات آن از قبیل اسم و موضوع و هدف و سرمایه و مدیران و نحوه انتخاب و وظایف و اختیارات آنها. و چگونگى تعیین جانشین در مواردى که بعضى از آنها فوت نموده و یا محجور گردیده و یا استعفاء کرده و یا صلاحیت او سلب شده باشد، معین و مشخص مى‌شود و به‌طورکلى راه‌کارها و خط‌مشى شرکت در آن قید مى‌گردد و مفاد آن براى همه شرکاء لازم‌الرعایه است و همه شرکت‌ها باید داراى اساسنامه‌اى باشند که در بحث شرکت‌هاى سهامى توضیح لازم درباره آن داده شده است.

اما شرکت‌نامه مخصوص شرکت‌هاى با مسؤولیت محدود، تضامنى و نسبى مى‌باشد و شرکت‌هاى سهامى و تعاونى نیازى به شرکت‌نامه ندارند و شرکت‌نامه‌ هم نوعى سند رسمى است که بین دو یا چند شریک به‌منظور تشکیل شرکت تجارتى تنظیم مى‌شود و برابر قانون تجارت (ماده ۱۹۷ قانون تجارت) پس از آنکه شرکت تشکیل شد. در همان ماه اول باید خلاصه شرکت‌نامه و ضمائم آن به وزارت دادگسترى ارسال شود و این سند معتبرى مى‌باشد که مندرجات آن در حقیقت، قسمتى از اساسنامه شرکت است که به‌وسیله قوه قضائیه چاپ گردیده، و در اختیار سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و اداره کل ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتى قرار مى‌گیرد و به‌وسیله مؤسسین تنظیم مى‌شود و معمولاً خلاصه‌اى از اساسنامه، به‌شرح زیر در آن مندرج مى‌گردد.

۱. نام شرکت

۲. موضوع شرکت

۳. سرمایه شرکت اعم از نقدى و غیرنقدی

۴. میزان سهم‌الشرکه هر یک از شرکاء

۵. تاریخ تشکیل شرکت و مدت آن

۶. اسامى شرکاء یا مؤسسین شرکت با قید مشخصات کامل هر یک و اقامتگاه او

۷. اسامى مدیران شرکت و اختیارات آنها و مشخصات کسانى که حق امضاء دارند

۸. قید مشخصات بازرس یا بازرسان شرکت

۹. تاریخ و نحوه رسیدگى به حساب‌ها و چگونگى تقسیم سود و زیان شرکت

۱۰. انحلال شرکت

۱۱. قید سایر نکاتى که لازم باشد

۱۲. بالاخره شرکت‌نامه باید به امضاء مؤسسین برسد و در دفتر ثبت شرکت‌ها ثبت گردد
 

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397

  سهام شرکت ها اوراق بهادار هستند و در تعریفی که از اوراق بهادار، در بند ۲ ماده یک قانون تأسیس بورس اوراق بهادارمصوب 1345 آمده است ازجمله خصوصیاتی که برای این اوراق ذکر شده قابل معامله و نقل و انتقال بودن آن است. بدین ترتیب این بحث پیش می آید که آیا با قابل معامله و قابل نقل و انتقال بودن سهام شرکت ها می توان آن ها را اجاره داد یا رهن گذاشت؟ که نظریات مشروحه در این مورد را بررسی می کنیم :

  • آیا سهام شرکت قابل اجاره است؟
  برای بررسی این که آیا سهام شرکت ها را می توان اجاره داد یا خیر؟ باید ابتدا به تعریف اجاره توجه شود که در این مورد ماده ۴۶۶ قانون مدنی اجاره را به شرح آتی تعریف می کند:
  « اجاره عقدی است که به موجب آن، مستأجر، مالک منافع عین مستأجره می شود. اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند.»
  و ماده ۴۷۲ قانون مذکور اضافه می نماید:
  « عین مستأجره باید معین باشد، و اجاره عین مجهول یا مردد باطل است ».
  از فوق الذکر چنین استنباط می شود که حق عینی را می توان اجاره داد، نه سایر حقوق را. و چون مبنای شراکت سهامداران در شرکت های سهامی، براساس تعهداتی است که با پذیره نویسی و امضای ورقه سهم در شرکت های عام (ماده ۱۵ لایحه قانونی تجارت) و امضای اظهارنامه در شرکت های خاص (بند ۲ ماده ۲۰ لایحه قانونی تجارت) آغاز می شود. و حق در این معنا به مفهوم تعهدات سهامداران در برابر دیگر صاحبان سهام است، که حق در این معنا، حق دینی نامیده می شود. و حق دینی با توجه به تصریحات مواد فوق الذکر قابل اجاره نیست. لذا به نظر نمی توان سهم الشرکه را در شرکت های تجارتی به اجاره داد.
  مسئله ای در این مورد در مجمع عمومی قضات دادگاه های دو تهران مطرح شده، که در آن مجمع سه نظر ابراز شده است :
  نظر اول که درتاریخ 16/7/1366 به اکثریت اعلام شده است :
  « نظر به این که حق صاحب سهم در شرکت، حق دینی است نه عینی، و حقوق دینی قابل واگذاری نیست و شرایط اساسی صحت معامله و ارکان عقد اجاره با توجه به ماده ۱۹۰ قانون مدنی و نیز بنا به تعریف قانونی اجاره، از حیث مشخص بودن موضوع معامله و امکان استیفاء منفعت و قدرت بر تسلیم دراجاره سهام، مصداق ندارد وغالباً شخصیت شرکاء در شرکت ملاک اعتبار است، علی هذا سهم الشرکه قابل اجاره دادن نیست ».

  • نظر دوم :
  « چون سهام شرکاء پس از ثبت شرکت، فی الواقع به صورت حق عینی در می آید، و اصل بر این است که صاحب مال، حق هر گونه دخل و تصرف در مال خود و حق واگذاری و از جمله اجاره دادن آن را دارد و بنا به قاعده تسلیط اجاره سهم الشرکه جایز است ».

  • نظر سوم :
  « اجاره سهم الشرکه فقط در شرکت های سهامی با نام که سهام آن حقوق عینی تلقی می شود، مجاز است ولاغیر».

  • آیا سهام شرکت قابل رهن است؟
  اظهار نظر نسبت به مورد مستلزم توجه به متون قانونی مربوط می باشد. ماده ۷۷۱ قانون مدنی در تعریف رهن می گوید:
  " رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون مالی را برای وثیقه، به داین می دهد. رهن دهنده را داین و طرف دیگر را مرتهن می گویند.
  و در ماده ۷۷۴ اضافه می کند :
  " مال مرهون باید عین معین باشد، و رهن دین و منفعت باطل است."
  با توجه به تصریحات قانونی فوق نگارنده اعتقادی به رهن سهام بی نام ندارد. زیرا سهام مذکور روشنگرحق دینی است که به صراحت ماده ۷۷۴ قانون مدنی رهن آن، باطل است. به علاوه سهام مذکور طبق ماده ۳۹ لایحه قانونی تجارت، به صورت سند در وجه حامل تنظیم می شود و ملک دارنده آن شناخته می شود که همین معنا در ماده ۳۲۰ این قانون نیز تصریح شده است. بنابراین اگر سهام بی نام در دست مرتهن قرار بگیرد، مرتهن می تواند نسبت به آن حق مالکیت اعمال کند‌.
  ولی در مورد سهام با نام، با توجه به این که از خصوصیات سهام قابل معامله و نقل و انتقال بودن آن است و از مفهوم ماده ۷۷۳ قانون مدنی که می گوید :
  « هر مالی که قابل نقل و انتقال قانونی نیست، نمی تواند مورد رهن واقع شود.» می توان امکان رهن این قبیل سهام را با توجه به ماده 67 و 114 لایحه قانونی تجارت مصوب اسفند 1347 استنباط کرد.
   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397

  موسسه ی فرهنگی تک منظوره:
  برای ثبت چنین موسساتی باید از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز گرفته شود .این موسسات که فعالیتشان در زمینه ی کارهای فرهنگی و هنری ماننده برگزاری سمینارها و جشنواره ها و یا اموزش در زمینه ی فرهنگی و هنری می باشد .همچنین این موسسات که باعث رشد  فرهنگ و هنر   در جامعه می شوند .
  چنان چه بخواهید در زمینه ی موضوعات زیر فعالیت داشته باشید باید از وزارت فرهنگ و ارشاد مجوز بگیرید :
  1-فعالیت در زمینه ی خبر گزاری و خبری ،سینمایی،فرهنگی و هنری
  2-برپایی کلاسهای اموزشی ماننده خبرنگاری ،روزنامه نگاری
  3-تاسیس نماینده گی رسانه های خارجی و داخلی
  4-تولید برنامه ی تبلیغاتی و ایجاد دفاتر خدماتی به خبرنگاران و روزنامه نگاران
  5-ترجمه ی مقالات و کتاب و انتشار و چاپ انها
  6-برگزاری کلاس های فرهنگی و هنری مانند طراحی لباس و مد ،داستان نویسی ،عکاسی و..
  7-تولید فیلم های سینمایی و تلویزیونی
  8-برپایی جشنواره های خبرنگاری ،سینمایی ،مطبوعاتی
  9-احداث نگارخانه های فرهنگی و نمایشگاه
  10-ایجاد موسسات فرهنگی که زمینه ی فعالیت انها دیجیتال می باشد
  11-برپایی نمایشگاه های مد و لباس
  12-فعالیت های مذهبی و قرانی
  13-تولید نرم افزار
  14-اقلیت های دینی که در کشور وجود دارند برای خود مراکز فرهنگی ایجاد می کنند

  نکات:
  الف)چنانچه نرم افزارهای تولیدی در زمینه ی فرهنگی نباشد مانند نرم افزار حسابداری یا مالی نیاز به گرفتن مجوز ندارد
  ب)چنان چه در انتخاب نام موسسه از کلماتی مانند رزمی ،ورزشی استفاده شود نیاز به گرفتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد نمی باشد زیرا فعالیت فرهنگی محسوب نمی شود

  برای تشکیل موسسات فرهنگی تک منظوره چه شرایطی نیاز می باشد :
  1-چنان چه اعضای موسسه متاهل باشند 25 سال سن و افراد مجرد 27 سال سن داشته باشند
  2-دو نفر عضو و سه نفر به عنوان اعضا هیئت موسس
  3-حداقل مدرک قابل ارائه باید کارشناسی باشد
  4-با توجه به موضوع فعالیت ،موسسه باید سابقه ی فرهنگی و هنری داشته باشند و به طور تخصصی در این زمینه فعالیت کرده باشد
  5-ارائه ی کارت پایان خدمت یا معافیت
  6-موسسه باید امکانات لازم را دارا باشد
  7-افراد باید در موسسات فرهنگی سابقه ی فعالیت داشته باشند
  8-ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه
  9-شخص باید سابقه بیماری روانی ،ورشکستگی و تقلب نداشته باشد 

  برای ثبت موسسات فرهنگی تک منظوره چه مدارکی نیاز است :
  1-ابتدا برای تاسیس موسسه باید فرم درخواست را کامل کرده و مدیر مسئول ان را نیز معرفی نمایید
  2-کلیه ی اعضای هیئت مدیره باید فرم مربوط به مشخصات فردی را در دو نسخه پر کنند
  3-یک نسخه اساسنامه
  4-ارائه ی صورت جلسه ی موسسین و هیات مدیره
  5-کپی برابر اصل کارت ملی و شناسنامه
  6-ارائه ی کپی برابر اصل  مدرک تحصیلی یا معادل ان
  7-عکس چهار قطعه پشت نویسی شده 
  8-ارائه ی کپی برابر اصل شده از کارت پایان خدمت یا برگه ی معافیت
  9-ارائه ی سوابق در زمینه ی فعالیت های گفته شده
  10-ارائه ی گواهی عدم سو پیشینه و گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر 

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397

  اشخاص حقیقی یا حقوقی خارجی که در ایران به امور بازرگانی و صنعتی و معدنی و خدمات مربوطه اشتغال دارند می‌توانند با رعایت شرایط‌زیر و با در دست داشتن مدارک زیر تقاضای صدور کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل‌بازرگانی در شهرستانها بنمایند.
  ‌الف – اشخاص حقیقی
  ۱ – داشتن حداقل ۲۴ سال تمام
  ۲ – داشتن محل کسب
  ۳ – داشتن حداقل سه سال سابقه کار در امور بازرگانی یا داشتن مدارک تحصیلی در رشته تجارت با ارائه مدرک مثبته که به گواهی اتاق بازرگانی و‌صنایع و معادن ایران رسیده باشد.
  ۴ – آشنایی به ضوابط و مقررات گمرکی، پولی، مالی و اداری کشور و مقررات تجارت خارجی
  ۵ – داشتن صلاحیت مالی، اخلاقی و اجتماعی با تأیید یکی از بانکهای طرف معامله و ارائه برگ عدم سوء پیشینه
  ۶ – دارا بودن سرمایه مناسب با رشته فعالیت و یا داشتن سرمایه و اعتبار بانکی.
  ۷ – داشتن دفاتر پلمب شده و ارائه اظهارنامه ثبتی.
  ۸ – سپردن تعهد در مورد تبعیت از سیاست کلی وزارت بازرگانی و رعایت کامل ضوابطی که در مواقع خاص از طرف دولت و یا وزارت بازرگانی از‌لحاظ تعیین خط مشی سیاست بازرگانی و ممنوعیت ورود و صدور کالا اعلام گردد.
  ۹ – سپردن تعهد مبنی بر استفاده سالم امور تجاری از کارت بازرگانی.
  10 – در صورت تخلف هر یک از شرایط فوق و ارائه اسناد خلاف واقع، کارت بازرگانی دارنده آن ابطال و مراتب به سازمانهای ذیربط اعلام خواهد شد.

  ب – اشخاص حقوقی:
  ‌ماده ۲ – شرکتها و اتحادیه‌ها و سندیکاها و شوراهای صنفی و مؤسسات تولیدی که در ایران به ثبت رسیده‌اند و به امور بازرگانی و تجارت خارجی‌اشتغال دارند با رعایت شرایط زیر می‌توانند تقاضای کارت بازرگانی از وزارت بازرگانی در تهران و ادارات کل بازرگانی در شهرستانها بنمایند.
  ۱ – شرکتهای متقاضی کارت بازرگانی باید دارای شرایط مندرج در قسمت الف باشند.
  ‌تبصره ۱ – ارائه پروانه کار و اقامت معتبر از مراجع ذیصلاح برای اتباع خارجی.
  ‌تبصره ۲ – تأیید صلاحیت مدیران خارجی از طریق سفارتخانه کشور متبوعشان.
  ‌تبصره ۳ – در صورتی برای مدیران عامل شرکتهای خارجی که در ایران به ثبت رسیده‌اند کارت بازرگانی صادر می‌شود که متقابلاً کشور متبوع آنان این‌حق را برای ایرانیان محفوظ بدارد.
  ‌ماده ۳ – مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده برای متقاضیان کارت بازرگانی در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران تنظیم و برای رسیدگی نهایی به‌وزارت بازرگانی ارسال می‌شود.
  ‌تبصره – متقاضی موظف است ظرف مدت یک ماه مدرک موردی نیاز را تکمیل نماید در غیر این صورت درخواست متقاضی کان‌لم‌یکن تلقی‌می‌شود.
  ‌ماده ۴ – مدت اعتبار کارت بازرگانی ۵ سال از تاریخ صدور می‌باشد مشروط بر این که همه ساله عضویت دارنده کارت از طرف اتاق بازرگانی و‌صنایع و معادن نیز تأیید و به وزارت بازرگانی اعلام شود.
  ‌ماده ۵ – در صورت تشخیص عدم صلاحیت دارنده کارت اعم از حقیقی و حقوقی از تمدید کارت بازرگانی خودداری و در صورت لزوم از ادامه‌فعالیت آنان نیز جلوگیری خواهد شد.
  ‌ماده ۶ – هیچ شخص حقیقی یا حقوقی نمی‌تواند بیش از یک کارت بازرگانی داشته باشد و اگر بخواهد از شهرستان دیگری تقاضای کارت نماید قبلاً‌باید کارت خود را در محلی که کارت صادر شده است باطل نماید.

  ‌تبصره ۱ – در صورتی که متقاضی در شهرستانی باشد که اداره کل بازرگانی در آن شهرستان نباشد مدارک مورد نیاز را رأساً و یا طریق فرمانداری به‌نزدیکترین محل اداره کل بازرگانی ارسال خواهد نمود.
  ‌تبصره ۲ – شرکتهای تولیدی که در شهرستانها دارای مدیر شعبه مستقل باشند مدیر شعبه مستقل می‌تواند درخواست کارت بازرگانی نماید.
  ‌ماده ۷ – اشخاص زیر نمی‌توانند کارت بازرگانی دریافت دارند:
  ‌الف – اشخاصی که به علت ارتکاب به جنحه جنایت به موجب حکم قطعی از مراجع قضایی از تمام و یا پاره‌ای از حقوق اجتماعی محروم گردیده‌اند.
  ب – ورشکستان به تقصیر – و تقلب و همچنین ورشکستگان در حال موقت که امور آن تصفیه نشده باشد.
  ج – افرادی که مشهور به فساد اخلاق و سوء استفاده باشند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397

  به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیر سهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع ععمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.
  مجامع عمومی عبارتند از :
  1. مجمع عمومی موسس
  2. مجمع عمومی عادی
  3. مجمع عمومی فوق العاده
  مجمع عمومی عادی : به این مجمع ، مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شود زیرا با استناد به ماده 89 لایحه باید حداقل سالی یک بار تشکیل شود. در حالت کلی این مجمع برای انتخاب و عزل مدیران و بازرسان و تصویب گزارش های مالی تشکیل می شود.

      نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی

  به موجب ماده 87 لایحه قانون تجارت، حد نصاب تشکیل جلسات در مجمع عمومی عادی در دعوت اول با حضور دارندگان اقلاَ بیش از نصف سهامی است که حق رای دارند. این نصاب سرمایه ای می باشد یعنی اکثریت مطلق سرمایه ای. به عنوان مثال اگر شرکت صد واحد سرمایه داشته باشد باید در دعوت اول، دارندگان حداقل 51 واحد از سرمایه حاضر شوند. این حد نصاب مانند دعوت اول مجمع عمومی فوق العاده می باشد.
  اگر در دعوت اول، اکثریت مذکور حاصل نشد، مجمع برای بار دوم دعوت می شود به شرط آن که نتیجه دعوت اول قید شده باشد.
  در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، حضور هر تعداد از صاحبان سهام که هر مقدار از سهام شرکت را تعهد کرده باشند، کفایت می کند. پس در دعوت دوم مجمع عمومی عادی، اکثریت عددی یا سرمایه ای مد نظر نمی باشد. مثلاَ اگر شرکت 20 سهامدار داشته باشد، مجمع عمومی عادی در دعوت دوم با حضور 3 سهامدار نیز تشکیل می شود، حتی اگر این 3 سهامدار دارای ده درصد از سرمایه باشند.
  مجمع عمومی عادی مانند مجمع عمومی فوق العاده ، تا دو نوبت دعوت می شود اما مجمع عمومی موسس برای تشکیل تا سه نوبت دعوت می شود.
  نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی :
  دعوت اول : بیش از نصف سرمایه که حق رای دارند.
  دعوت دوم : هر تعداد از صاحبان سهام که حق رای دارند.
  نکته : نصاب تشکیل جلسات مججامع عمومی، اصولاَ سرمایه ای می باشد، مگر در 2 مورد که ملاک تعداد اشخاص می باشد.
  1. جلسه دوم رسیدگی به آورده غیرنقد در مجمع عمومی موسس طبق ماده 80 لایحه : اکثریت مطلق عددی.
  2. دعوت دوم در مجمع عمومی عادی : حضور هر تعداد از صاحبان سهام که حق رای دارند.

      نصاب تصمیم

  حد نصاب تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی، اصولاَ اکثریت مطلق یعنی بیش از نصف آرای حاضر در جلسه رسمی می باشد. مثلاَ اگر 20 رای در مجمع حاضر باشد و بخواهیم در خصوص تصویب ترازنامه تصمیم بگیریم ، باید 11 رای موافق داشته باشیم مگر در مورد انتخاب ( نه عزل ) مدیران یا بازرسان که ملاک اکثریت نسبی است. یعنی اگر 20 رای در جلسه مجمع حاضر باشد و 6 رای مخالف ، 7 رای موافق و 7 رای نیز ممتنع ، مدیر انتخاب می شود زیرا اکثریت نسبی کفایت می کند. اکثریت نسبی یعنی هر چقدر تعداد موافق از مخالف بیشتر باشد . در مورد انتخاب رئیس هیات رئیسه مجمع عمومی نیز طبق ماده 101 لایحه ، اکثریت نسبی ملاک است. اما در رابطه با انتخاب همزمان رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت طبق ماده 124 لایحه ، اکثریت سه چهارم آرای حاضر در مجمع عمومی باید موافق باشند. مثلاَ اگر تعداد آرای حاضر در جبسه 100 باید حداقل 75 رای موافق با انتخاب وجود داشته باشد.

      زمان دعوت از مجمع عمومی عادی برای تصویب امور مالی

  به موجب ماده 110 قانون مالیات های مستقیم ، " اشخاص حقوقی مکلف اند اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه با فهرست هویت شرکا و سهامداران و حسب مورد میزان سهم الشرکه با تعداد سهام و نشانی هر یک از آن ها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است تسلیم و مالیات متعلق را پرداخت نمایند ".
  حداکثر زمان ممکن برای دعوت از مجمع عمومی عادی برای تصویب امور مالی، 4 ماه پس از پایان سال مالی می باشد.
  در بند 3 ماده 243 لایحه ، برای رئیس و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی که حداکثر تا 6 ماه پس از پایان هر سال مالی مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را دعوت نکنند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397

  گرید چیست؟
  روشی است برای اینکه شرکت ها را از لحاظ فنی و مالی مورد ارزیابی قرار می دهد و شامل :
  الف)مشاوران
  ب)پیمانکاران
  ج)انفورماتیک
  د)شرکت های epc
  ه)انده سازان
  رتبه بندی چه مزایایی دارد ؟شرکت ها برای اینکه بخواهند با مراکز دولتی و  یا حقوقی قرار داد ببندند  باید دارای گرید باشند و هر چقدر این گرید بالاتر باشد تمایل مراکز دولتی و خصوصی برای بستن قرار داد با ان شرکت ها بیشتر است زیرا بالا بودن رتبه نشان میدهد که ان شرکت از لحاظ مالی و فنی مناسبتر است پس هر چه گرید شرکت ها بالاتر باشد شانس برنده شدن انها در مناقصات بیشتر می شود .
  پیمانکاری شامل :ساختمان ،راه ،کشاورزی ،فن اوری اطلاعات ،اب،مرمت اثارباستانی و....
  مشاوران شامل :فضای سبز ،معماری داخلی ،محیط زیست ،ژئوتکنیک ،شیلات ،شهر سازی ،هواشناسی ،نقشه برداری ،گروه صنعت ،راه اهن و...
  انفورماتیک :سخت افزار ،نرم افزار ،تولید و ارائه ی قطعات و ملزومات ،امنیت فضای تولید وتبادل اطلاعات ، اموزش و پرورش و....
  دریافت گرید : بعد  از به ثبت رساندن شرکت با ید نسب به گرفتن گرید  برای شرکت اقدام کنید  ،گرید نشان دهنده ی این است که یک شرکت  کارهایی که انجام میدهد  چه از لحاظ کیفی و چه کمی در چه سطحی است .
  رتبه بندی شرکت ها با هم فرق می کند مثلابرای  شرکت های پیمان کاری این رتبه بندی از 1تا 5 است اما شرکت های مشاوره ای از 1 تا 3 هستند .

  مدارک لازم برای دریافت رتبه مناسب:
  1-مدارک ثبت شرکت که شامل اساسنامه ،اظهار نامه ،روزنامه ی رسمی ،تاسیس وتغییرات شرکت
  2-دادن اجاره نامه یا سند شرکت ،کپی شناسنامه و کارت ملی همه ی سهامداران و هیئت مدیره ی شرکت که برابر اصل شده باشد
  3-دو سوم اعضای هیئت مدیره باید مدرک کارشنا سی داشته باشند و برای این که بخواهید شرکت رتبه ی مناسبی را دریافت کند سعی کنید مدارک تحصیلی اعضایی را ارائه دهید که امتیاز شرکت را بالا ببرد .
  شرکت های پیمان کاری که رتبه بندی انها از 1 تا 5 است رتبه ی 5 پایین ترین رتبه  و 1 بالاترین رتبه است هر چقدر تعداد افراد فنی و مهندسی که در شرکت حضور دارند بیشتر باشد این رتبه بالاتر می رود وبرای شرکت های مشاوره ای که از 1 تا 3 است 1بالاترین رتبه و 3 پایین ترین رتبه است رتبه در این شرکت ها علاوه بر تعداد اعضای فنی و مهندسی به نرم افزار و امکانات فنی شرکت بستگی دارد .

  طبقه بندی شرکت های پیمانکاری برای دریافت رتبه:
  1-شرکت های پیمانکاری حقیقی و حقوقی که صد در صد سهم شرکت مربوط به اشخاص حقیقی است .
  2-شرکت های پیمانکاری که صد در صد سهم شرکت به شهرداری موسسات عام تعلق دارد 
  3-شرکت های پیمانکاری که جز شرکت های 1 و 2 نباشند .
  *صلاحیت پیمانکاران با توجه به ارزشیابی و تجربه ای که دارند و تخصص انها و از لحاظ مالی بستگی دارد .

  برای گرفتن رتبه نیاز چه مدارکی نیاز است :
  1-ارائه ی تعهد نامه که از دخالت کارکنان دولت جلوگیری می کند (تهد نامه ی سازمان یا تعهد نامه ی مهندسی )
  2-ارائه ی شماره تلفن و ادرس که این باید با ادرس و شماره تلفنی که درروزنامه است یکی باشد .
  3-گواهی نامه ی رتبه بندی را که حتما باید اصل ان باشد را ارائه دهید .
  4-تمام مدارک ثبت شرکت را باید کپی برابر اصل کنید که شامل شرکتنامه ،تقاضانامه ،اساس نامه ،روزنامه های رسمی
  5-ارائه ی اخرین صورت جلسه ی سهامداران .
  6-کپی شناسنامه کارت ملی و مدرک تحصیلی را برابر اصل کنید برای ارائه به کارشناس .
  7-باید کپی کارت پایان خدمت صاحبان سهام را تا سه سال گذشته ارائه دهید .
  8-ارائه ی ادرس و شماره تلفن افرادی که 5%سهام را دارند .
  9-ارائه ی پرینت گواهی تامین اجتماعی .
  10-باید از موافقتنامه یا قرار دادها کپی تهیه کرده و ارئه دهید .
  11-تایید کارکردها
  12-اظهار نامه ی مالیاتی که بوسیله ی سر ممیزی مالیاتی مورد نظر که شامل ترازنامه است .

  گرفتن رتبه یا گرید چه مزایایی دارد :
  1-اگر شرکت های پیمانکاری بخواهند در مناقصات شرکت کنند باید گواهینامه ی صلاحیت پیمانکاری را داشته باشند .
  2-رتبه شرکت ها را از هم جدا می کند .
  3-افرادی که سرمایه گذار هستند برای انتخاب شرکت مناسب برای پروژه های خود به رتبه بندی شرکت ها دقت می کنند زیرا هر چه رتبه بالاتر باشد نشان میدهد که ان شرکت ازلحاظ فنی و مالی در وضعیت بهتری قرار دارد .
  4-اگر شرکتی بخواهد با مراکز دولتی قرار داد ببندد باید حتما دارای رتبه باشد .

  شرایط دریافت گواهی نامه ی رتبه  :
  1_مدیران شرکت اصلا نباید کارمند دولت باشند .
  2_شرکتی که می خواهد گواهینامه رتبه را دریافت کند باید حتما به ثبت رسیده باشد .
  3-شرکت نباید سو پیشینه داشته باشد .
  4-اعضای هیئت مدیره و مدیر عامل باید سابقه ی کار درخشان در کارنامه ی خود داشته باشند .
  5-شرکتی که بخواهد گرید بگیرد باید شرایط دریافت را داشته باشد .
  6-فقط در شرکت های پیمانکاری و مشاوره ای داشتن مدرک برای گرفتن رتبه امتیاز به حساب می اید .

  عواملی که در دادن رتبه به شرکت ها تاثیر دارد:
  1-سابقه ی کاری افرادی که در شرکت فعالیت دارند و تعداد انها .
  2-باید از اداره ی تامین اجتماعی نامه داشته باشند تا نشان دهد قرار داد درست است .
  3-مقدار سرمایه و بودجه ی شرکت .
  4-قرار داد هایی که بسته شده با توجه به میزان مبلغ این قرار داد ها و سابقه ی شرکت بستگی دارد .

  برای گرفتن رتبه ی 1تا 4 چه مدارکی نیاز است:
  1-مدارک شرکت را کپی برابر اصل می کنند .
  2-کپی مدارک اعضای شرکت که امتیاز شرکت بر اساس انها داده می شود .
  3-کپی صورت وضعیت شرکت .
  4-کپی صورت جلسه ی مربوط به تغییر سهام .
  5-کپی همه ی موافقتنامه ها .
  6-سه برگ شرکت را در سه صفحه تهیه می کنیم .
  7-حداقل دو سوم از اعضا و مدیر عامل باید مدرک لیسانس داشته باشند .
  8-باید اظهار نامه مالیاتی را مربوط به اخرین سال مالی که به مهر سر ممیزی رسیده است 

  برای گرفتن رتبه ی 5 چه مدارکی نیاز است :
  1-اصل مدرک شرکت
  2-دادن اجاره نامه یا سند مالکیت از دفتر مرکزی شرکت .
  3-کپی کارت ملی و شناسنامه اعضای هیئت مدیره و سهامداران.
  4-مدارک اعضا که برای شرکت امتیاز می اورند باید کپی برابر اصل شود.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397

   ماده۱۴۹(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع، هرگونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت مطالبه کرده ومورد رسیدگی قرار دهند. بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنن. به شرط آنکه آن ها را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند.

  این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند، مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

  ماده۱۵۱(ل.ا.ق.ت)- بازرس یا بازرسان باید هرگونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیرعامل مشاهده کنند، به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتی که ضمن انجام مأموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند باید به مرجع قضائی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

  ماده۲۳۲(ل.ا.ق.ت)- هیأت مدیره شرکت باید پس از انقضای سال مالی، صورت دارائی و دیون شرکت را در پایان سال و همچنین ترازنامه و حساب عملکرد و حساب های سود و زیان شرکت را به ضمیمه گزارشی درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت طی سال مالی مزبور تنظیم کند. اسناد مذکور در این ماده باید اقلاً ۲۰ روز قبل از تاریخ مجمع عمومی عادی سالانه در اختیار بازرسان گذاشته شود.

  مستفاد از ماده ۲۷۰(ل.ا.ق.ت)- در صورتیکه تصمیمات ارگان کنترل کننده شرکت سهامی (بازرس یا بازرسان قانونی) برخلاف مقررات قانونی و یا اساسنامه شرکت باشد هر ذی نفع (شرکت ـ سهامدار ـ شخص ثالث) می تواند از مراجع قضائی ذی صلاح صدور حکم بطلان تصمیمات را در خواست نماید.

  ماده۱۱۳(ل.ا.ق.ت)- هرگاه هیأت مدیره حسب مورد از دعوت مجمع عمومی برای انتخاب مدیری که سمت او بلاتصدی مانده خودداری کند، هر ذی نفع حق دارد از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که به دعوت مجمع عمومی عادی جهت تکمیل عده مدیران با رعایت تشریفات لازم اقدام کنند و بازرس یا بازرسان مکلف به انجام چنین درخواستی می باشند.

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397

  به موجب ماده 72 لایحه قانون تجارت، مجامع عمومی از اجتماع صاحبان سهام تشکیل می شود. اشخاص غیر سهامدار، حق شرکت در جلسات مجمع عمومی را ندارند مگر به عنوان وکیل یا منشی. نصاب تشکیل رسمی جلسات و هم چنین حد نصاب تصمیم گیری جلسات مجامع عمومی، اصولاَ تابع اساسنامه است مگر آن که قانون ترتیب دیگری را مقرر کرده باشد.

      صورتجلسه مجامع عمومی

  در هر جلسه رسمی که تشکیل می شود، باید خلاصه ای از تصمیمات و مذاکرات به صورت مکتوب درآید. به موجب ماده 105 لایحه ، از وظایف منشی هیات رئیسه مجمع عمومی، نگارش صورتجلسه است. صورتجلسه باید به امضای تمام ( نه اکثریت ) اعضای هیات رئیسه مجمع برسد و یک نسخه از آن در مرکز شرکت نگهداری شود.
  در ماده 256 لایحه، برای هیات رئیسه مجمع عمومی که صورتجلسه را تنظیم نکند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.
  به موجب ماده 100 لایحه ، در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی نکات ذیل باید قید شود :
  - دستور جلسه
  - تاریخ
  - محل تشکیل مجمع
  - قید ساعت
  - نشانی کامل
  به عقیده غالب حقوقدانان ، اگر در آگهی دعوت و موضوع دستور جلسه ، عباراتی مانند ( و غیره یا سایر موضوعات ) قید شود و تصمیماتی نیز خارج از دستور جلسه تصریح شده اتخاذ شود این تصمیمات قابل ابطال هستند. هم چنین اگر موارد ذکر شده در دستور جلسه کم یا اضافه شود نیز تصمیمات جلسه قابل ابطال است.
  به موجب ماده 99 لایحه ، مندرجات صورتجلسه حاضرین عبارتند از :
  - هویت کامل
  - اقامتگاه
  - تعداد سهام
  - تعداد آرای هر یک از حاضرین
  - امضا سهامدار
  در ماده 255 لایحه برای رئیس و اعضای هیئت مدیره هر شرکت سهامی که صورت حاضرین در مجمع را مطابق ماده 99 تنظیم نکنند، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

      حضور در جلسات مجامع عمومی

  به موجب ماده 99 لایحه ، سهامداران می توانند در جلسات مجامع عمومی حاضر شوند.
  البته در این صورت باید با ارائه ی ورقه سهم یا تصدیق یا گواهی نامه موقت سهم ، به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه دریافت کنند. فقط سهامدارانی که ورقه ورود دریافت کردند حق حضور در جلسه مجمع عمومی را دارند. با این اوصاف صرف سهامدار بودن برای حضور در جلسات کفایت نمی کند و باید ورقه ورود به جلسه نیز دریافت شود.
  در جلسات مجامع عمومی، حضور سهامدار شخصاَ الزامی نمی باشد زیرا طبق ماده 102 لایحه ، هم شخص سهامدار می تواند در جلسات مجمع عمومی حضور پیدا کند و هم می تواند وکیل یا قائم مقام قانونی یا نماینده ی شخصیت حقوقی را به این جلسات اعزام کند. در این صورت این نماینده باید مدرک وکالت یا نمایندگی خود را ارائه بدهد، مثلاَ قرارداد وکالت خود را ارائه دهد. حضور نماینده در جلسه به منزله ی حضور صاحب سهم است.
  علاوه بر این در بند 2 ماده 253، برای شخصی که با خدعه و نیرنگ ، خود را دارنده سهم یا قطعات سهم معرفی کند و یا به این طریق در اخذ رای در مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت نماید اعم از آن که این کار را شخصاَ یا توسط دیگری انجام دهد، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است. هم چنین در بند یک ماده 243 لایحه ، هر کس عامداَ مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان بشود، ضمانت اجرای جزایی پیش بینی شده است.

      عدول از حق رای در جلسات مجمع عمومی

  در صورتی که صاحب سهم حق رای خود را بدون انتقال مالکیت سهم خود به دیگری واگذار کند و یا این که انتقال گیرنده از حق رای خود در برابر انتقال دهنده صرف نظر کند، انتقال باطل است . مثلاَ مجید سهام خود را به داوود انتقال دهد اما با یکدیگر توافق کنند که حق رای مجید باقی باشد. در دادن رای، اصل آزادی کامل وجود دارد و اعطای نیابت در دادن رای ایراد قانونی ندارد اما وکالت نباید بلاعزل باشد.
   

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397


  شرکت مجری ذیصلاح
  برای جلوگیری از فعالیت افراد غیر متخصص در ساخت و ساز قانون جدیدی به تصویب رسیده است تحت عنوان مجری ذیصلاح .مجری ذیصلاح به شخصی اطلاق می شود که دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته ی عمران یا  معماری می باشد و توسط نظام مهندسی تایید شده باشد . مجری ذیصلاح که باید در همه ی مراحل ساخت وساز حضور داشته باشد .پس در نتیجه شرکت هایی تحت عنوان مجری ذیصلاح بوجود امده تا صنعت ساخت و ساز به طور تخصصی انجام شود .

  برای ثبت شرکت مجری ذیصلاح چه شرایطی نیاز است :
  1-برای ثبت چنین شرکتی در ابتدا باید به اداره ی ثبت شرکت ها مراجعه کرده و پس از به ثبت رسیدن باید در روزنامه ی رسمی به چاپ برسد .
  2-شرکت های مجری ذیصلاح که فقط  در زمینه ی خدمات اجرای ساختمان فعالیت می کنند
  3-شرکت مجری ذیصلاح باید به صورت حقوقی در سازمان نظام مهندسی عضو شود
  4- در این نوع از شرکتها که باید دو نفر از مدیران ان دارای مهندس باشند و یا حداقل مدرک کاردانی داشته باشند و برای فعالیت پروانه ی اشتغال برای کار را داشته باشند
  5-در شرکت مجری ذیصلاح اعضای هیئت مدیره و مدیران باید سوابق فعالیت های خود را در این زمینه ارائه دهند
  6-تعداد اعضا در شرکت های مجری ذیصلاح شامل دو نفر به عنوان بازرس که نباید از میان اعضای شرکت باشند و سه نفر عضو می باشد
  7-سرمایه ی اولیه برای تشکیل این نوع شرکت که یک میلیون ریال می باشد
  8-مدت زمان برای ثبت شرکت که بیست روز کاری می باشد
  9-برای تشکیل این نوع شرکتها باید در ابتدای تشکیل شرکت 35%سرمایه به صورت نقدی پرداخت شود

  برای ثبت شرکت مجری ذیصلاح چه مدارکی نیاز است :
  1-در مرحله ی نخست باید برای شرکت اسمی انتخاب شود
  2-دو نسخه تقاضا نامه
  3-دو نسخه اساسنامه
  4-دو نسخه اظهارنامه
  5-ارائه ی صورت جلسه ی هیئت مدیره و مجمع عمومی موسسین
  6-کلیه ی اعضای هیئت مدیره باید 6 قطعه عکس ارائه دهند
  7-در صورتی که  انجام امور ثبت شرکت توسط وکیل انجام شود باید اصل و کپی وکالتنامه ارائه شود
  8-اعضای هیئت مدیره ، بازرسان شرکت و مدیر عامل باید گواهی عدم سو پیشینه ارائه دهند
  9-کلیه ی اعضای شرکت باید کپی کارت ملی و شناسنامه که برابر اصل شده است را ارئه دهند
  برای ثبت شرکت مجری ذیصلاح چه هزینه هایی نیاز است :
  مدت زمان ثبت شرکت که بین 30 تا 45 روز به طول می انجامد و میزان هزینه ی ثبت شرکت  به نوع فعالیت شرکت و مقدار سرمایه ی ان بستگی دارد وپایین ترین میزان دستمزد برای ثبت شرکت یک میلیون و پانصد هزار تومان می باشد .
  پس ازثبت شرکت چه کارهایی باید انجام شود :
  طی مدت یک هفته پس از ثبت شرکت باید دفاتر مالی شرکت را پلمپ کرده و محدوده ی حوزه ی مالیاتی خود را مشخص و نسبت به دریافت کد اقتصادی اقدام نمایید و در صورت انجام ندادن این امور طبق قانون باید جریمه پرداخت شود .

 • نظرات() 
 • چهارشنبه 13 تیر 1397

  آثار انحلال شرکتهای تضامنی و نسبی مانند شرکت با مسئولیت محدود است . چرا که نحوه تصفیه و انحلال کلیه شرکتها ی غیر سهامی در قانون تجارت در شمول مقررات یکسان قرار دارد . وجه افتراق میان شرکتهای تضامنی و نسبی باشرکتهای با مسئولیت محدود در رابطه آنها به مسئولیت شرکا پس از انحلال باز می گردد.

  در رابطه با این شرکتها دوام شخصیت حقوقی بعد از انحلال و تا پایان کار تصفیه است .در قوانین ناظر به تصفیه شرکتهای تجاری به صراحت به این مهم اشاره نشده و تنها اشاراتی به تصدی امور شرکت د رحال تصفیه توسط مدیران و متصدیان تصفیه به چشم می خورد که نشان دهنده نمایندگی متصدیان تصفیه به عمل از سوی شرکت د رحال تصفیه است .

  مطابق ماده ۱۲۶ قانون تجارت :

  “هر گاه شرکت تضامنی منحل شود مادام که قروض از دارایی آن تادیه نشده هیچ یک از طلبکاران شخصی شرکا حقی در آن دارایی نخواهند داشت . اگر دارایی شرکت برای پرداخت قروض آن کفایت نکند طلبکاران شرکت حق دارند بقیه طلب خود را از تمام یا فردفرد شرکای ضامن مطالبه کنند ولی در این مورد طلبکاران شرکت بر طلبکاران شخصی شرکا حق تقدم دارند.”

  ماده بالا مجموعا مبین وجود شخصیت حقوقی لکن با دو سرفصل کاملا متفاوت است . فراز نخست ماده بالا متضمن منع شرکای شخصی از دست اندازی در اموال شرکت تا پیش از تسویه دون شکرت است . این محدودیت پذیرفتنی می نماید . چرا که بستانکاران شخصی شرکا طلبکاران مستقیم شرکت به شمار نمی روند . و تا هنگامی که دین پرداخت نشده ای درشرکت وجود دارد تقدم بستانکاران شرکت بر بستانکاران شخصی شرکا که از پیامدهای استقلال حقوق و تعهدات شخصی حقوقی ازت ، مانع از دخالت گروه اخیر می گردد.

  بخش دوم ماده ۱۲۶ مرقوم از هدفی همانند بخش اول لکن با چهره ای مقابل حکایت دارد . قسمت اخیر بر خلاف بخش اول که حفظ حقوق بستانکاران شرکت را در نظر دارد ، با هدف حمایت از شرکا و شرکت وصیانت از زندگی خصوصی و دارایی شخصی – خانوادگی ایشان وضع گردیده است.

  برخی از حقوق دانان حکم قسمت دوم ماده مورد بحث را با این استدلال که سوء استفاده شرکا و پنهان ساختن اموال شخصی به زیان بستانکاران شرکت را فراهم می آورد ، مورد نقد قرار داده اند. این دیدگاه ونقد مطروحه قابل پذیرش نیست . زیرا که اولا حکم مورد بحث از پیامدهای نخستین و ناگزیر شناسایی نهادی به نام شخصیت حقوقی است ، و هر تفسیری به جز آنچه که دربخش دوم ماده ۱۲۶ مورد بحث آمده با آثار شخصیت حقوقی شرکت تجاری در تعارض قرار می گیرد. ثانیا چنانچه شرکا در مقام گریز از پرداخت دیون خود باشند پیش از انحلال شرکت امکان پیش بینی اوضاع و فرصت دور نمودن اموال از دسترسی طلبکاران شرکت را حتی قبل از آغاز روند تصفیه دارند.

 • نظرات() 

 • آخرین پست ها


  نویسندگان  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :


  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات